Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas is een model en methodiek om waarde te creëren voor klanten. Het is een verdiepingsslag ten opzicht van het Business Model Canvas. Het model wordt beschreven in het tweede boek van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur, Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (2014).

De basis van Value Proposition Canvas

Het Value Propostion Canvas geeft een verdere uitwerking, een detaillering, van twee van de negen bouwblokken ('building blocks'), namelijk Waardepropositie ('Value Proposition') en Klantsegmenten ('Customer Segments'). Dit model is uitermate geschikt om waardeproposities voor klanten in kaart te brengen, te beoordelen, te bedenken en te innoveren.

Op een visuele manier brengt u op een eenvoudige wijze klantbehoeften in kaart en leert u uw klanten beter kennen. Als u weet wat uw klant echt belangrijk vindt, dan kunt u daar uw aanbod c.q. waardepropositie op aanpassen. Daar waar het Business Model Canvas zich primair richt op het creëren van waarde voor uw bedrijft, richt het Value Proposition Canvas zich primair op het creëren van waarde voor uw klanten. Vanzelfsprekend is uw bedrijfsmodel niet duurzaam en houdbaar als ik u er niet in slaagt om duurzaam waarde te blijven creëren voor uw klanten.

In onderstaande video wordt het concept van het canvas uitgelegd door Alexander Osterwalder.

Value Proposition Canvas en Consaletant

Een van de onderdelen van het door ons ontwikkelde SBA (Sales Business Analyse) is het het Value Proposition Canvas. In de SBA is een van de piketpaaltjes welke onderzocht worden het functioneren van een commerciële organisatie. Met behulp van het Value Proposition Canvas wordt met het tweede piketpaaltje onderzocht in welke mate uw aanbod c.q. waardepropositie duurzaam waarde toevoegt aan uw klanten. Hoe zorgt u ervoor dat u per klantsegment het juiste aanbod heeft? En hoe zorgt u ervoor dat u blijvend onderscheidend bent voor uw klanten? Dit inzicht maakt deel uit van het Business Model Canvas.

Value Proposition Canvas in de praktijk?

De toepassingen van het Value Proposition Canvas zijn legio en kunnen afzonderlijk worden toegepast. Maar meestal maakt het onderdeel uit van het Business Model Canvas. Een aantal toepassingen van de Value Proposition Canvas:

  • Marktverkenning en marktonderzoek
  • Productontwikkeling en propositieontwikkeling
  • Business development en Product development
  • En nog veel meer…

Wat zijn de voordelen van Value Proposition Canvas?

  • Zeer geschikt voor propositie ontwikkeling
  • Visualisatie van uw plannen
  • Ideaal voor innovatie en ‘idee creatie’
  • Eenduidigheid in taal en terminologie waardoor interne communicaite efficienter verloopt
  • Beschrijven, ontwerpen, bedenken en verbeteren van bestaande en nieuwe bedrijfsmodellen

Twijfel niet om contact met ons op te nemen als je een vraag hebt

Wij delen graag onze kennis met u om te zorgen dat u de commerciële doelstellingen kunt realiseren.